ยังจำไม่ลืม! ชาวนาสกลฯเดือดร้อน พระองค์รับสั่ง “ให้ทำนาต่อไป จะทำฝายให้” ผ่านมา 38 ปียังจำได้

0
17

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเลือกพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักบริเวณเทือกเขาภูพาน ทรงใช้แผนที่ทางอากาศและสำรวจเส้นทางด้วยพระองค์เอง จนเป็นที่ตั้งของ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์Žชาวสกลนครจึงได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในทุกปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อทรงงาน และพระองค์ทรงห่วงใยว่าพสกนิกรยังขาดองค์ความรู้ในการทำเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร

เครดิตภาพ : Ying Piyatida

ปู่ส่อม วงศ์สีดา อายุ 79 ปี ราษฎรบ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นบุคคลหนึ่งที่เคยถวายงานอย่างใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เล่าเหตุการณ์วันนั้นว่า เมื่อปี 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนานกเค้า ขณะนั้นฉันกำลังเลี้ยงวัว ทำนาอยู่ เมื่อได้ข่าวว่าเป็นพระองค์ท่านเสด็จฯ จึงดีใจอย่างมาก และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิด

พระองค์ตรัสถามอย่างเป็นกันเองว่า ทำอาชีพทำอะไร ประสบปัญหาอะไรบ้าง ฉันจึงทูลตอบพระองค์ไปว่า ทุกปีขาดน้ำทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหน้าแล้ง พระองค์จึงรับสั่งว่า ให้ทำนาต่อไป จะทำฝายให้ จะได้มีน้ำกินน้ำใช้ ปู่ส่อมยังจำรับสั่งของพระองค์ได้แม่นยำ แม้ผ่านมานานถึง 38 ปี

จากนั้นจึงเกิดอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ขึ้น หล่อเลี้ยงชาวบ้าน จนคลายทุกข์ร้อน ไม่กี่ปีหลังจากนั้นพระองค์ยังทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2525 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านข่าวต่อที่ : มติชน