งดงาม! เตรียมพบกับ “พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี” บนเนื้อที่ 123 ไร่

0
128

[ เตรียมพบกับ พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ]
พุทธศาสนิกชน และชาวอุดรธานี จะได้พบกับ “พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี” ศูนย์รวมจิตใจทางพระพุทธศาสนา ที่ได้จำลองสถาปัตยกรรม สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อย่างยิ่งใหญ่ และสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ณ วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง) ต.หนองนาคำ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี (ถนนอุดร-สกล)

คลิปนำเสนอ พุทธมลฑล จังหวัดอุดรธานี โดย มลฑลทหารบกที่ 24


อัพเดทข่าวล่าสุด “พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี”

คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน จากทั่วทุกสารทิศ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานีและพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดนิโรธพิมพาราม

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 8 ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระราชสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ประธานสงฆ์วัดนาหลวง อภิญญาเทสิตธรรม พระภาวนาธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดนาหลวง พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พันเอกนิติวัฒน์ พงษ์ศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศร่วมประกอบพิธี ในการยกพระพุทธรูปพระปทุมมุตตระ ขึ้นประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้น ได้ไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสถานที่ อบรมพุทธบริษัทให้เดินตามพุทธวจนะที่เป็นสระสาระอัตถะ นำกายใจออกจากวัฏสงสาร เจริญดำเนินตามพุทธประสงค์ของพ่อ อันเป็นอริยวงศ์ อริยสงฆ์ อริยบุคคล อริยสาวก ให้รุ่งโรจน์ตามเจตนาของพระองค์ ฝึกฝนกุลบุตร กุลธิดา ให้เข้าถึงธรรม ให้มากเท่าที่จะมีโอกาสของการกระทำ เหล่านี้ เป็นการตัดกระแสทางเสื่อม คืออบายมุขภูมิ มิให้เหลือติดตามไปอีก ชักจูงเพื่อนมนุสสาโลก ให้รู้คุณค่าโลกุตตรธรรม 9 ประการ อย่างชัดแจ้งภายในจิตใจ แบบว่างโล่ง ใสเย็น พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สมัยนายเสนีย์ จิตตเกษม ได้ขอรับการบริจาคที่ดินบางส่วนของวัดนิโรธพิมพาราม และการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ เพื่อการริเริ่ม จึงตั้งเป็นพุทธมณฑล จำนวน 112 ไร่ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2556 พระราชสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ได้มีเมตตาจัดหาที่ดินเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี จึงมีที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 123 ไร่ ในปัจจุบัน นับแต่ปี 2560 เป็นต้นมามณฑลทหารบกที่ 24 โดยมีพลตรีกนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการ ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทำให้การก่อสร้างการเตรียมความพร้อมต่างๆก้าวล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้มีการจัดงานวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกพระพุทธศาสดา พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการจัดงานยิ่งใหญ่มีขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคมถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

การจัดงาน ได้รับการสนับสนุนและรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วประเทศ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) และพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภินันท์ ที่ได้เมตตาริเริ่มวางศิลาฤกษ์ และยกพระพุทธรูปในคราวครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดอุดรธานี และศิษย์ยานุศิษย์ทั่วประเทศ ขอน้อมนำความเมตตาที่หาประมาณมิได้นี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลตลอดไป