1 ปีมีครั้งเดียว! น้ำโขงแห้ง รอยพระพุทธบาท 2,000 ปี โผล่ให้ชมแล้ว

0
53

ปริมาณน้ำโขง ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นสันดอนทรายเป็นบริเวณกว้าง และในวันนี้ วัดระดับน้ำที่ลดลง 4-5 เมตร ส่งผลให้บริเวณกลางลำน้ำโขงหน้าวัดบ้านเวินพระบาท ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเวินเหนือ เมืองหินบูน แขวงคำม่วน สปป. ลาว ปรากฎภาพของโขดหินที่ประทับรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ อายุราว 2,000 ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า รอยพระพุทธบาทเวินปลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย-ลาว เคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณ และในรอบ 1 ปี จะปรากฎให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ “รอยพระพุทธบาทเวินปลา” มีความสำคัญมากและถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุ สมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก หรือกว่า 2,500 ปี มาแล้ว โดยระบุไว้ว่า ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เดินทางมาเผยแพร่พระธรรมในชมภูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำน้ำโขง ได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาลและพญาปลาปากคำ ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกลายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาค พญาปลาปากคำ ได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไหว้กราบบูชา พระพุทธเจ้าจึงได้ประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้ คือ รอยพระพุทธบาทเวินปลา จนเป็นที่ปรากฎมาถึงทุกวันนี้

สำหรับรอยพระพุทธบาทเวินปลา อยู่ห่างจากริมตลิ่งประมาณ 100 เมตร ช่วงหน้าฝนน้ำโขงเพิ่มระดับ ทำให้จมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถมองเห็นได้ จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่น้ำโขงลดเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กราบไหว้ของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ สรงน้ำ ขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากพ้นจากช่วงเทศกาล ใครที่ต้องการกราบไหว้ สามารถแวะไปได้ที่วัดบ้านเวินพระบาท เพราะมีรอยพระพุทธบาทเวินปลาจำลอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสร้างไว้

ที่มา : ช่อง 7