ที่ยอมโดนเอาเปรียบไม่ใช่ไม่รู้ทันแต่แค่กำลังลองใจ

0
521

คนที่โดน “ เอาเปรียบ ” แต่เลือกที่จะ “ นิ่ง ”

ไม่ตอบโต้อะไรอย่าคิดว่าเขา “ รู้ไม่ทัน ”

ผ่านโลกมาถึงจุดนี้ได้ เชื่อเถอะ..!!

ไม่มีใครฉลาดกว่าใครหรอก รู้ทันกันทั้งนั้น

ไม่มีใครเติบโตโดยที่ไม่เคยร้องไห้

ไม่มีใครวิ่งได้โดยไม่เคยหัดเดิน

ในบางเรื่อง บางเหตุการณ์ ก็คุ้มค่าที่จะเสียเปรียบ

เพราะ ได้ลองใจ ได้เห็นธาตุแท้ของอีกฝ่าย

มันอาจเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับวันหน้า

เสียเปรียบไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้จะได้ยิ้มได้กว้างกว่าเดิม

แกล้งล้มไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยลุก และ เดินต่อ

บางครั้งเลือกที่จะไม่พูด เพราะ..

เลือกที่จะมองข้าม ไม่อยากคิดเยอะ

เลือกที่จะยอม เพราะ.. ไม่อยากแย่งชิง

คนที่ฉลาดกว่าจะรู้ว่า.. “ เสียสละ ”

คือความคุ้มค่าที่ได้เรียนรู้.. “ นิสัยคน ”

ตอบแทน “ ความโลภ ” ด้วยการ “ ให้ ”

อาจจะดูเหมือนไม่ฉลาด แต่..

“ น่ า รั ง เ กี ย จ ” น้อยกว่าคนฉลาดที่เห็นแก่ตัว..!!