มีพระราชโองการถอดยศ พลอากาศตรีหญิงรัชนีวรรณ ผิดวินัยทหาร-ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

0
1351

วันที่ 3 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้