ระบบปลูกผักแบบใหม่ ปลอดภัยไร้แมลงรบกวน

0
386


วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกระบวนการผลิตระบบปลูกผักปลอดภัยจะเป็นยังไงไปดูเลยจ้าาา

จากปัญหาผู้บริโภคกลุ่มต้องการปลูกผักไว้กินเอง เพื่อความมั่นใจความปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร จึงได้คิดประดิษฐ์ชุดต้นแบบปลูกผักปลอดภัยในบ้านขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาผสมผสานสร้างแปลงผักให้เหมาะสำหรับการปลูกในบ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ที่มีพื้นที่จำกัด พร้อมสามารถยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก

เป็นกระบวนการผลิตระบบปลูกผักปลอดภัย ที่มีทั้งระบบการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ และระบบใช้ไฟฟ้าจากบ้าน ผ่านระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า ใช้ปั๊มทำการดูดสารละลายธาตุอาหารขึ้นไปยังรางปลูกผัก แล้วไหลเวียนกลับลงมายังถังสารละลายธาตุอาหาร เป็นระบบหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร ส่วนประกอบหลักแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 วัตต์ โซลาร์ปั๊ม DC 12 โวลต์ กำลัง 5 วัตต์ Head 3 เมตร อัตราการไหล 240 ลิตรต่อชั่วโมง แผงวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง 12 โวลต์

โครงสร้างเหล็ก มีท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว เป็นรางปลูกสารละลายธาตุอาหารพืช สามารถเคลื่อนย้ายการปลูกไปยังพื้นที่ต่างๆได้สะดวก เหมาะสำหรับการปลูกผักสำหรับการบริโภคในครัวเรือน มีทั้งระบบทำงานแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก และระบบปั๊มน้ำแบบธรรมดาใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยที่ผู้ปลูกแค่คอยหมั่นมาตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจเช็กปั๊ม และเติมสารละลาย แค่วันละครั้งเท่านั้น

ขั้นตอนการปลูกเพาะต้นกล้างอก 1 สัปดาห์ เริ่มให้สารละลายธาตุอาหาร ความเข้มข้นน้อย และย้ายต้นกล้าให้ได้รับแสงแดดวันละ 1-6 ชั่วโมง เมื่อต้นกล้ามีอายุ 15 วัน เติมสารละลายลงในลัง เปิดระบบให้สารละลายไหลเวียน คอยตรวจวัดค่า EC ของสารละลายให้เหมาะสมตามความ ต้องการของผักที่ปลูก หมั่นสำรวจโรคและแมลงที่มารบกวน เวลากลางวันให้ใช้มุ้งคลุม กลางคืนยกเข้าไปในบ้าน เพราะแมลงที่มากัดกินผักส่วนใหญ่เป็นแมลงกลางคืน หากพบใช้สารเคมีหรือชีวภัณฑ์ เท่าที่จำเป็นหยุดใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารเป็นน้ำเปล่า เพื่อลดปริมาณสารไนเตรตตกค้าง ผู้สนใจสอบถาม06-4065-4197.