เผย! ชาวนาไทย 2019 ปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตดี

0
299

วันนี้จะพาไปดูที่ดินชุมพร ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรอินทรีย์ โดยลดสารเคมี ปุ๋ยเคมี เพื่อนำไปสู่ผลผลิตดี ในการส่งต่อให้ผู้บริโภค ขณะที่หมอดินอาสา ที่ประสบความสำเร็จภายใต้แบรนด์ “สวนสุนทรออร์แกนิกฟาร์ม” ในพื้นที่ส่วนใหญ่ทุเรียนเป็นพืชหลัก ส่งผลให้สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น ผลผลิตดีได้คุณภาพ ได้ราคา เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน…

จากพื้นที่ไร่กาแฟ ของนายสุนทร ทิพย์ภักดี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ที่เคยทำแบบวิถีเกษตรเคมีและการเกษตรแบบตามกระแส เกษตรกรคิดว่าการใช้สารเคมี จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ จึงประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ขาดทุนจนทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน จนเมื่อปี 2557 ได้มีความสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและได้ศึกษาความรู้เรื่องการพัฒนาดิน การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์
นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีและก็ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันนี้ประชาชนหรือคนทั่วไปจะบริโภคสารเคมีเข้าไปเยอะ อย่างน้อยก็เป็นการช่วยชาติวิธีหนึ่ง ทำให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคลดการไปรักษาโรคตามโรงพยาบาลต่างๆ มากขึ้น และช่วยรัฐบาลในการนำเข้าเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีจากต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
นายสุนทร ทิพย์ภักดี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่การทำการเกษตรแบบอินทรีย์เต็มตัว และนำองค์ความรู้มาพัฒนาแปลงเกษตรของตนเองบนพื้นที่กว่า 14 ไร่ และขอยื่นเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ ภายใต้แบรนด์ “สวนสุนทรออร์แกนิกฟาร์ม” โดยเน้นการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ และในพื้นที่ส่วนใหญ่ทุเรียนเป็นพืชหลัก ซึ่งมีการเปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นทุเรียน เพราะจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี การตลาดส่งออกตั้งอยู่ที่อำเภอหลังสวน ใกล้ๆ บ้าน จึงเลือกปลูกทุเรียนเป็นพืชหลัก และแซมในสวนกาแฟ พอปลูกทุเรียนและขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ และเริ่มปลูกแนวกันชนด้วยกล้วยหิน ช่วยดูดสารเคมีในดิน ทาง “สวนสุนทรออร์แกนิกฟาร์ม” มีการจำหน่ายทุเรียนสดเป็นหลัก และหลังจากขายผลสดได้มีการคัดเกรด ผลผลิตไม่ผ่านก็จะนำมาแปรรูป เป็นการทำทุเรียนแห้งด้วยความเย็น นอกจากนี้ยังมีน้ำกะทิทุเรียน ทุเรียนอัดเม็ดผสมกับนม เพียงแค่ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น ผลผลิตดีได้คุณภาพ ได้ราคา และยังส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้บริโภค เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น.