ด่วน! ผอ.เขื่อนน้ำอูนส่งหนังสือเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูง เร่งระบายน้ำออกเขื่อนแล้ว

0
48

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนได้ออกหนังสือรายงานสถานการณ์เขื่อนน้ำอูนส่งตรงถึงนายอำเภอพังโคนและนายอำเภอพรรณานิคม ว่าด้วยเรื่องของการให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยว และจะส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในช่วง 27-31 กรกฎาคม 2561 นั้น จากสาเหตุดังกล่าวอาจจะทำให้มีฝนสะสมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในลำน้ำอูนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนน้ำอูน ตำบลท่าแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำวันนี้ (30 กรกฎาคม 2561) เวลา 06.00 น. อยู่ที่ +184.20 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 17.298 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 457.00 ลบ.ม. คิดเป็น 87.887 ของความจุ (520 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งเกินเกณฑ์ควบคุมสูงสุด ทางเขื่อนจึงได้ทำการระบายน้ำผ่านประตูคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง และอาคารระบายน้ำล้น (Service Spillway) คิดเป็น 2.338 ล้าน ลบ.ม./วัน (30 กรกฎาคม 2561) ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับกักเก็บ 80 เซนติเมตร

ทั้งนี้คาดว่าหากมีฝนตกลงมาอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะเหนือเขื่อน ก็จะทำให้น้ำล้านผ่านอาคารทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) ภายใน 2-5 วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อราษฎร และพื้นที่ริมตลิ่ง เขื่อนน้ำอูนจึงขอให้เตรียมขนสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูง และเลี้ยงสัตว์ในที่ปลอดภัย โดยให้ขอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจาก http://www.namoon.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

สถานการณ์น้ำล่าสุดใกล้ล้นแล้ว ให้ประชาชนเตรียมรับมือ