สกลนครอ่วม! ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 16 อำเภอ เขื่อนน้ำอูนเต็ม 100% เร่งระบาย

0
89

สถานการณ์ใน จ.สกลนคร ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 16 อำเภอ จาก 18 อำเภอ พื้นที่การเกษตรกรเสียหาย 94,934 ไร่ ล่าสุดยังคงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำโขงที่หนุนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มรอบหนองหารและใกล้ลำน้ำก่ำ ล่าสุดพนังกั้นน้ำก่ำบริเวณ บ.บึงแดง ต.โคกก่อง อ.เมือง ขาด 2 จุด น้ำจึงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่ บ.บึงแดง บ.หนองใส บ.หนองหูดัง และพื้นที่ใกล้เคียง ใน ต.โคกก่อง นอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลมายัง ต.ด่านม่วงคำ ในเขต อ.โคกศรีสุพรรณ ท่วมถนนสาย บ.ลาดค้อ-บ้านป่าปอ 2 จุด ความกว้าง จุดละ 200-300 เมตร สูง 20-30 ซม. รถเล็กยังสามารถสัญจรได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น

ด้านนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ ลงพื้นที่ร่วมกับชลประทานเพื่อติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้า 4 เครื่อง ที่บริเวณสะพานข้ามน้ำก่ำ บ.ด่านม่วงคำ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นพื้นที่คอขวดรับมวลน้ำจากน้ำก่ำทั้งหมด ก่อนที่จะไหลไปยัง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ลงสู่แม่น้ำโขง หากผลักดันน้ำให้ไหลแรงขึ้นจะช่วยผันน้ำออกจากพื้นที่น้ำหลากซึ่งกำลังท่วมพื้นที่การเกษตรได้เร็วขึ้น

ทางด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมาก ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากถึง 165 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้เต็มความจุอ่างแล้ว เขื่อนน้ำอูนเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ มีความจุเก็บกัก 520 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวันที่ 2 สิงหาคม น้ำในอ่างมีปริมาตร 525.17 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจึงเร่งพร่องน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นออกสู่ลำน้ำอูน อีกทั้งเสริมท่อกาลักน้ำขนาด 12นิ้ว จำนวน 10 ชุด เพื่อเพิ่มปริมาตรการระบายน้ำต่อวันให้มากขึ้น ก่อนหน้านี้พร่องน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นอย่างเดียว ระบายได้วันละ 3.15 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อเสริมกาลักน้ำ สามารถระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก 400,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ที่มา : สำนักข่าวไทย , เร่งระบายน้ำเขื่อนน้ำอูน

ภาพ : NakhonPhanom Update