สกลนคร! ปภ.เผย จ.สกลนครน้ำยังท่วมเส้นทางสัญจรใน 4 อำเภอ

0
58

นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเอ่อท่วมถนน ยังคงมีเส้นทางคมนาคมถูกน้ำท่วมขังใน 4 อำเภอ

บางแห่งยังไม่สามารถสัญจรได้ โดยอำเภอและท้องถิ่นได้นำป้าย สัญลักษณ์เตือนห้ามรถผ่าน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับผู้สัญจร ส่วนความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง จังหวัดสกลนครได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 18 อำเภอแล้ว อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาต่อไป

ขณะที่นายจันเพ็ญ บุญตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย กล่าวว่า น้ำจากลำน้ำสงครามได้เอ่อล้นท่วมเส้นทางหมายเลข ทล 2094 ซึ่งเป็นทางสัญจรระหว่าง บ้านท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครเชื่อมไปยังอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำยังคงท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ โดยน้ำจากแม่น้ำสงครามได้เอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร เส้นทางคมนาคม และที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนในบ้านดอนแดงหมู่ 4 และบ้านท่าก้อนหมู่ 1 ล่าสุดระดับน้ำยังคงทรงตัว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ หาญโก่ย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร