บึงกาฬอุปกรณ์นี้ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมแก่ประชาชนได้ มันทำงานอย่างไร (คลิป)

0
46

เมื่อ 2 ก.ย.61 หน่วยฯ จัดกำลังพล ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องดันระบบไฟฟ้า ณ สะพานห้วยกำแพง บ.ท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อระบายน้ำจากหนองกุดทิงให้ใหลผ่านห้วยกำแพงลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างสะดวก และช่วยลดผลกระทบ ความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่

ทำความรู้จักกับอุปกรณ์นี้ “เครื่องผลักดันน้ำ” ช่วยเหลือน้ำท่วมได้อย่างไร

เครื่องผลักดันน้ำเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม โดยหลักการ คือ ใช้ใบพัดไปเพิ่มความเร็วน้ำ ถ้าเครื่องผลักดันน้ำมีพลังงานมากเพียงพอ น้ำบริเวณที่ตั้งเครื่องผลักดันน้ำจะไหลเร็วขึ้น และระดับน้ำจะลดต่ำลง อิทธิพลของเครื่องผลักดันน้ำจะครอบคลุมทั้งทางด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ

ทางด้านเหนือน้ำจากจุดที่ตั้งเครื่องผลักดันน้ำ น้ำจะไหลเร็วขึ้นและระดับน้ำจะลดต่ำลงด้วย แต่ระดับน้ำจะค่อยๆ สูงขึ้นและความเร็วน้ำจะค่อยๆ ลดต่ำลงไปทางเหนือน้ำจนกระทั่งสู่ภาวะปกติ คือ ระดับน้ำเท่ากับระดับน้ำเดิมเมื่อไม่มีเครื่องผลักดันน้ำ สำหรับทางด้านท้ายน้ำ อิทธิพลของเครื่องผลักดันน้ำก็เช่นเดียวกับทางด้านเหนือน้ำ ในที่สุด ระดับน้ำจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนเท่ากับระดับน้ำปกติ ( ที่มา : www.yp.co.th )