ขอเชิญเที่ยวงาน “บึงกาฬ เมืองอาหารปลอดภัย” วันที่ 19-22 กันยายน 2561

0
80

จังหวัดบึงกาฬขอเชิญเที่ยวงาน “บึงกาฬ อาหารปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 19-22 กันยายน 2561 ณ ถนนข้าวเม่า ริมแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน“บึงกาฬ อาหารปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 19-22 กันยายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ชมและเลือกซื้อสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

– ชมการประกวดการทำอาหารจกาวัตถุดิบเกษตรปลอดภัย

– ชมการสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

– เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย

คอนเสิร์ตจากศิลปินและกิจกรรมภายในงาน

19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ฟังธรรมะอารมณ์ดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน เมย์ จิราพร

20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน พร จันทพร

21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน เน ภัสวรรณ

22 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน เต้ย อธิบดินทร์