web page hit counter
หน้าแรก บล็อก หน้า 187

ซักเสื้อกันหน้ารอเลย อุตุฯ เตือน เข้าหน้าหนาว อุณหภูมิลดฮวบ หนาวสุด 15-16 องศา

0

เจ๊เหมียวได้รับรายงานเมื่อเช้านี้จากพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สำหรับภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอนึ่ง พายุไซโคลน “ติตลี” (TITLI) บริเวณอ่าวเบงกอล มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนนี้ (10 ต.ค. 61) ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 10-13 ต.ค. 61 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ต.ค. 61 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค สำหรับภาคใต้มียังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในช่วงวันที่ 10 -16 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 14 -16 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2562 ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ
ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. -พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง -สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อย บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-ข้าวนาปี สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง เกษตรกร ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกอ และหนอนกระทู้ เป็นต้น ซึ่งจะกัดกินทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ -สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกัน สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกต หากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พืชไร่/ ไม้ผล/พืชผัก ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกร ที่ปลูก พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
-สัตว์เลี้ยง ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
-ไม้ผล เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุกหนาแน่น ทำให้ในบางพื้นที่ยังคงมีความชื้นในดินสูง เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในส่วนของรากและลำต้น โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย และตายได้
ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 2 ต.ค. และบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 4 และ 5 ต.ค.
ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส

-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
-พืชสวน ในช่วงนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วง ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น
-ชาวเรือและชาวประมง ในช่วงวันที่ 1-7 พ.ย. บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

เจอปรับแน่ กฎหมายใหม่ เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน450บาท

0

เจ๊เหมียวได้รับรายงานมาจากทางเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง

โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่เกินที่กำหนดไว้ โดยคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท, สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท รวม 450 บาทต่อตัว

หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืน ไม่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทต่อตัว

โดยกฎหมายกำหนดไว้ว่า สัตว์เลี้ยงทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียน แต่ในระยะแรกให้บังคับใช้เฉพาะหมาและแมวก่อน ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น

ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.บ.ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างไรก็ตาม

กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ว่าในสุนัขและแมวในองค์กรการกุศล หรือในวัดนั้น จะต้องจ่ายเงินด้วยหรือไม่.

ชมคลิป

กฎหมายใหม่

กฎหมายใหม่ เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน450บาท ไม่งั้นเจอปรับหลายหมื่น

Posted by แจ้งข่าว on Wednesday, 10 October 2018

ที่มา แจ้งข่าว

จริงหรือนี่!! ผลวิจัยพบ คนที่โต๊ะทำงานรก ห้องนอนรกส่วนมากมักฉลาด

0

เจ๊เหมียวเชื่อว่าหลายคนคงมีนิสัยชอบวางของระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะอาจจะรีบ ไม่มีเวลาเก็บ หรือโดยนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ล่าสุดทางเว็บไซต์ TIME ได้ออกมาเผยแพร่ผลวิจัย ว่าคนที่มีนิสัย แบบนี้เป็นคนฉลาด โดยจากโพสต์นั้นระบุว่า..

เว็บไซต์ TIME เผยแพร่ผลวิจัยของ Robert Thatcher ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ซึ่งระบุว่า ยิ่งเราปล่อยของวางเกะกะมากเท่าไหร่ เราก็จะฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

เพราะว่าคนที่นึกอยากจะวางอะไรก็วาง เก็บข้าวของไม่เป็นที่ วางอะไรไว้ตรงไหนก็ไม่เคยจำ จะเป็นคนที่สมองมีการคิดอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติว่าต้องคิดหลาย ๆ เรื่องซับซ้อนไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ งานวิจัยได้สรุปเพิ่มเติมว่า นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมาก คือคนที่สามารถตั้งรับกับอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับห้องที่รกนี้ จะฝึกให้เราเจอกับความยุ่งยากตลอดเวลา เดี๋ยวแว่นหาย เดี๋ยวหนังสือหาไม่เจอ

จนเมื่อเราไปเจอความยุ่งยากอื่น ๆ ในชีวิต เราจะตั้งสติรับกับมันได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเอง

อดขำไม่ไหวจริงๆ นั่งกินข่าวอยู่ดีๆ “พ่อค้าเร่ปล่อยมุกใส่” เหมาหมดเลยดีมั้ย

0

วันนี้เจ๊สองมีข่าวคราวของพ่อค้าสายฮามาฝากเพื่อนๆกันจ้า สำหรับเพจ คลิปเด็ด2018 ที่ได้แชร์เรื่องราวสุดแสนอารมณ์ดี โดยหนุ่มนั่งทานอาหารรับลมชิวๆมีพ่อค้าหาบขายอาหารซีฟู้ดผ่านมาขาย พร้อมกับหยอดมุกอารมณ์ดีไป งานนี้รับประกันความฮา เอาเป็นว่าตามมาดูกันดีกว่าจ้า ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ของน่ากินมาก

ขำไม่หยุด

ชมคลิป

ชีวิตพลิกไปในทางที่ดี ปีนักษัตร ที่จะสุขสบาย ชีวิตช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้น

0

วันนี้เจ๊เหมียวมีเรื่องที่เพื่อนๆหลายคนคงชอบเป็นแน่สำหรับเรื่องของปีนักษัตรใดในช่วงนี้ชีวิตจะพลิก ดวงจะเปลี่ยน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ทำอะไรจะเริ่มมีความหวัง มีความสำเร็จในชีวิตดี หากใครกำลังดวงตก ก็จะพบบางสิ่งบ่งอย่างที่ช้อนดวงขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินชีวิต เอาเป็นว่าตามเจ๊ไปดูกันดีกว่าว่ามีปีนักษัตรไรบ้าง
1. ปีวอก

สวัสดีครับมาถึงปีวอก กล่าวถึงวอกก็คงต้องนึกถึงลิงจริงไหมครับลิงมีนิสัยยังไงครับ ขี้เล่นซุกซนชอบแกล้งบางทีก็มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวไม่ค่อยฟังใครเวลาที่เราไปให้อาหารลิง ยังไม่ให้เลย แย่งเอาไปแล้วเพราะความซนของเค้าทำไมให้ก็ขู่เราอีกแต่ว่านิสัยของลิง มีข้อดีคืออ่อนโยนน่ารักแล้วก็ดูแลเก่งเช่นหาเหาเป็นต้น555+ คราวนี้มาถึงคนที่เกิดปีวอกบ้างว่านิสัยเป็นยังไงดวงเป็นยังไงตามตำราโบราณเค้าบอกว่าคนที่เกิดในปีวอก เป็นคนฉลาดพูดจาเฉียบคมหลักแหลมรู้ทันคน รู้ว่าเค้าหรอกแต่แกล้งโง่ประจำครับเป็นคนพูดจาโผงผางแต่มีหลักการนะ คมในฝัก! คนเกิดปีวอกส่วนใหญ่จะได้ดีเพราะการใช้กำลังไม่ใช่การเจรจาอาจจะเป็น นักกีฬาหรือทำธุรกิจงานประดิษฐ์เกี่ยวกับพวกแฮนด์เมดจะรุ่ง และเหมาะมากทำอาหารขายน้ำปั่นเครื่องดื่มแบบนี้ก็ได้ครับ คนเกิดปีวอกค่อนข้างใจร้อนก็ต้องทำอะไรที่แบบเป็นเจ้านายตัวเองไม่ควรเป็นลูกน้องใคร ชอบช่วยเหลือคนมีเพื่อนเยอะแยะแต่ไม่มีเพื่อนที่รักเราจริงๆสักคนมาเพื่อผลประโยชน์กันทั้งนั้น
ถ้าคนเกิดปีวอกไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ๆมีป่ามีภูเขาหรือที่ธรรมชาติจะเหมาะมากหรือที่ บ้านควรตกแต่งเป็นคล้ายๆอเมซอนแต่อย่าเอางูมาปล่อยนะครับลิงอาจตายได้ อิอิ ในเรื่องความรักปีวอกเจ้าชู้เจ้าเล่ห์เหมือนลิงนั่นแหละครับค่อนข้างหลาย ใจนะหว่านเสน่ห์ไปทั่วชอบพูดชอบคุยเห็นใครๆก็เย้าหยอกเขาทันที ใครไม่รักไม่หลงก็บ้าแล้ว แต่เวลามีแฟนก็ไม่ค่อยสนใจเขาพอเขาทิ้งก็มาร้องไห้ฟูมฟาย ระวังด้วยนะครับเรื่องนี้อย่าทำให้คู่ครองของคุณเบื่อหน่ายแล้วจะมีความสุขในชีวิตคู่ คนที่โสดโสดไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่มีคู่ชีวิต มีแน่นอนถ้าเราแน่นอนและมั่นคงไม่ใช่เพลย์บอยหรือเพลย์เกิร์ลกันนะครับความรักไม่ใช่เรื่องสนุก
คนที่เกิดในปีวอกให้ระวังศัตรูที่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่เข้ามาทำตัวเป็นมิตรเข้ามาเพื่อหวังผล ประโยชน์กับเราทั้งนั้นอย่าคิดร่วมหุ้นทำธุรกิจกับญาติหรือคนที่อายุมากกว่า เพราะเราอาจจะโดนหักหลังนะครับถ้าจะทำให้ทำกับเพื่อนหรือคู่ครองถ้ายุ่งยาก ก็ทำคนเดียวเพราะเราอยู่นิ่งไม่ได้ชอบสั่งคนไม่ชอบให้คนมาสั่ง สิ่งที่อยากให้ปีวอกทำคือเลิกเจ้าชู้ตั้งใจทำมาหากินเลือกทำในสิ่งที่มั่นคงอย่าทำ เล่นเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทำและหมั่นทำบุญกับบุพการีแต่ให้ระวังญาติพี่น้อง มาเอาเปรียบที่สำคัญถ้าหาเวลาบวชได้ให้บวชในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือทำบุญเกี่ยวกับ งานอุปสมบทจะทำให้เรามีอายุยืนยาวและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมา แผ่เมตตาบ่อยๆนะครับ อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ
2. ปีฉลู

ท่านที่เกิดในปีใช่ฉลูหรือปีวัว เราจะนึกถึงความอดทนแข็งแกร่งบึกบึนเหมือนวัวที่มนุษย์เอามาใช้แรงงานและถ้าเราสังเกตุดีๆใบหน้าของวัว เราจะรู้สึกถึงความซื่อสัตย์น่าสงสาร และมักจะทำงานอย่างซื่อสัตย์ให้กับเจ้าของเสมอบางครั้งก็ชอบทำหน้าน้อย ใจหรือบางครั้งก็ชอบทำหน้างงซื่อๆหรือซื่อบื้อใสใสและอีกเรื่องหนึ่ง วัวมักจะถูกเชือดด้วยการที่เจ้าของนำไปขายนั่นหมายถึงความซื่อมากจนโดนคนเลี้ยงหลอกไปขาย ทำงานแทบตายเขาก็มาฆ่าเราซะนี่ เหมือนคนที่เกิดในปีฉลูส่วนใหญ่มักจะโดนหลอกโดนคดโกงเสมอชอบ ให้คนใช้บริการคนเป็นคนชอบอาสาและคนที่อาภัพด้วย ทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้นเพราะมีความซื่อมากจนเกินไป เวลาทำงานไม่ค่อยว่องไวเป็นคนเชื่องช้าสักหน่อยแต่เป็น คนเรียบร้อยคนเกิดในปีฉลูถ้าเรียนสูงสูงจะไม่ลำบากแต่ถ้าการศึกษาน้อย จะลำบากมากเพราะเป็นคนที่ชอบขันอาสาแต่ไม่ทะเยอทะยานและขยันทำเพื่อตน หรือหากจะสำเร็จได้จะต้องหัดเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ต้องหมั่นหาความรู้รอบตัวเสมอถึงทันคนจะได้ไม่ลำบาก
คนที่เกิดในปีฉลูควรทำงานหรืออาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการนักวิชาการนักโหราศาสตร์แพทย์ หรืองานที่ใช้สมองจะได้ดีมากๆ ไม่ควรทำอาชีพค้าขายเพราะไม่ค่อยทันคนถ้าเป็นนักธุรกิจให้ระวังมากที่สุดคือการโดนหักหลัง ถ้าใครทำแล้วก็อย่าไว้ใจคนมาก คนเกิดปีฉลูถ้าอยากได้ดีจะต้องหาประสบการณ์ โดยการออกท่องเที่ยวพเนจรไปเรื่อยๆจนมีประสบการณ์เค้าบอกว่าถ้าเกิดในช่วงกลางวันมัก จะลำบากหน่อยแต่คนที่เกิดปีฉลูกลางคืนจะมีความสุขและสบาย ทั้งหน้าที่การงานคนรักอุปถัมภ์ ในเรื่องความรักมักชอบในเรื่องของเซ็กส์ เป็นคนมีเสน่ห์เวลาใครเห็นจะต้องรู้สึกว่าเหมือนโดนสะกดใครเห็นเป็น ต้องติดตาติดใจยิ่งถ้าได้พลอดรักปีฉลูดึงดูดมากเลยทีเดียว แม้บางคนหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่ก็จะมีคนมาชอบบ่อยบ่อยเพราะเป็นคนวางตัวได้สวยหรือหล่อถึงแม้หน้าตาไม่ให้ ก็ตามเวลาคบใครมักโดนหลอกและผิดหวังกว่าจะเจอคน ที่ดีได้ต้องเสียใจมากกว่าสามหนและคนที่จะอยู่กับเราคือคนที่เราไม่ได้รักตั้งแต่แรกเห็น
สิ่งที่อยากให้ปีฉลูเปลี่ยนแปลงคือ ต้องขยันหมั่นเพียรให้มากๆ ต้องฉลาดและรอบรู้ ในทุกๆเรื่อง ต้องไม่ไว้ใจคนเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเป็นคนซื่อบื้อ จนเกินไปต้องหัดมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ป้องกันตัวเองบ้างอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ อีกสิ่งหนึ่งอย่าเจ้าชู้ จนเกินไปเพราะจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาเนื่องจากเราเป็นคนมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆ ทำบุญให้มากด้วยการบริจาค ปัจจัยสร้างวิหารอุโบสถและถวายดอกไม้ธูปเทียนบ่อยๆหรือทุกวันพระก็ยิ่งดีจะส่งผลให้ เรามีบารมีอำนาจวาสนาทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าสาธุ อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ
3. ปีจอ

สัญลักษณ์ของปีจอคือสุนัขส่วนนิสัยของสุนัขมีหลายแบบเลยพี่หมอก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมีทั้งแบบน่ารักแบบดุ ร้ายแล้วก็ดูเหมือนจะน่ารักแต่ก็ดันมากัดเราซะนี่ เลยไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของสุนัขเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรครับจะ น่ากลัวแค่ไหนสุนัขก็ยังเป็นทาสผู้ซื่ออสัตย์อยู่ดี นี่แหละครับข้อดีที่สุดของสุนัข แถมยังกินไม่เลือกด้วยสบายครับ ไม่อะไรมากส่วนใหญ่สุนัขที่กินยากอยู่ที่คนเลี้ยงมากกว่าครับ ก็เหมือนคน เกิดปีจอนั่นแหละชีวิตเขาบางทีก็ง่ายแต่บาง ทีก็ยากเพราะสังคมรอบข้างบีบให้ความยุ่งยากมาเกิดที่ตัวเค้าเองครับ ถ้าพูดถึงปีจอ ปีจอก็เหมือนกับสุนัขที่ชอบรับใช้เจ้านายใครได้ลูกน้องเกิดปีจอจะโชคดีมากเพราะเขาเป็นคนบ้ายอ ถ้าพูดดีด้วยหน่อยจะขยันสุดๆใครไปเจอพ่อค้าแม่ค้า ปีจอลองชมเค้าหน่อยรับรองว่าลดกระหน่ำแน่นอนครับยกเว้นเสียว่าแฟนจอจะมาเสียก่อน
คนที่เกิดปีจอเป็นคนโชคดีมากมีคนอุปถัมภ์เป็น คนที่ชอบโดนเพื่อนหรือคนใกล้ตัวอิจฉาเพราะมักจะได้โอกาสที่ดีเสมอในชีวิต เป็นคนโดดเด่นในสังคมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ชีวิตมักจะอาภัพเรื่องของคู่ครองถึงแม้เป็นคนที่มีเสน่ห์อายุเยอะถึงจะเจอคู่ที่ดีที่ เหมาะสมกับปีจอเพราะปีจอ สเป็คสูงเวลาคบใครจะเลือกมากอาจจะเป็นทั้งฐานะทางสังคมหน้าตาหรือแบบที่ตัวเองชอบ คนเกิดปีจอเป็นคนที่มีวาสนาดีพอสมควรในเรื่องของการทำงานยิ่งถ้าไปทำงานต่างประเทศ ชีวิตยิ่งจะประสบความสำเร็จมากเพราะดวงต้องไปไกล โยกย้ายตลอดเวลา จริงๆ แล้วพื้นฐานของคนเกิดปีจอคนค่อนข้างใจเย็น ไม่โกรธใครง่ายๆเป็นคนทำอะไรก็ขยันพยายามสุดๆ ถ้าได้ทำอะไรนะทำให้สุดฝีมือสุดพลังไปเลยนี่คือตัวตนเค้าครับ
คบคนปีจอนี่โชคดีเพราะคนเกิดปีจอเป็นคนที่รัก ในศักดิ์ศรียึดมั่นในคำพูดเป็นใหญ่ซื่อสัตย์ในคำพูดมากน้อยนักที่จะผิดคำพูด เป็นคนที่กล้าหาญรอบคอบแต่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เป็นคนตลกฝืด ชะตาของคนเกิดปีจอไม่ควรอยู่ร่วมกับครอบครัวใหญ่เพราะมักจะมีปัญหาหรือปากเสียงอยู่เสมอ พยายามอยู่กับคู่หรืออยู่คนเดียวได้จะมีความสุขมากหากมีลูกก็พยายามแยกให้ เค้าอยู่คนละที่อย่าเจอหน้ากันบ่อยเพราะดวงมักจะทะเลาะกับบุตรบริวารคนใกล้ตัว นานๆ ทีเจอกัน ถึงรู้สึกดี สิ่งที่อยากให้ปีจอทำ หลายๆอย่างทำออกมาดีแล้วแต่อยากเตือนเรื่องหนึ่งว่าอย่าเป็นคนทำตัวเด่นจนเกินงามเพราะจะมีศัตรูมาก ให้เรารู้จักถ่อมตนลงมาหน่อย และที่สำคัญพยายามใช้ชีวิตสบายๆ ไม่ต้องเคร่งเครียดกับอะไรมาก โดยเฉพาะเรื่องงาน เงิน ถ้าวาสนาดีแล้วทุกอย่างในชีวิตจะออกมาดีเอง ถ้าเรากระทำความดีด้วยเสริมกันไปนะครับเพียงแค่นี้ปีจอก็จะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วครับ เรื่องทำบุญก็ให้ทำในแบบที่เราชอบครับตามใจเลย อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ
4. ปีมะเส็ง

หากจะเปรียบปีมะเส็งกับงูนั้นเปรียบได้ยากเพราะงูมีหลายชนิดทั้งมีพิษถึงชีวิต และไม่มีพิษหรือมีขนาดใหญ่ไม่มีพิษบางตัวขนาดเล็กเท่าเส้นด้ายก็กัดคนได้ถึงตาย ฉะนั้นขอจำแนกนิสัยของคนที่เกิดปีมะเส็งเปรียบดังกับงูทุกๆชนิดที่ชอบออก หากินออกล่าเหยื่อเมื่อตั้งใจจะกินเหยื่อตัวนั้น นิสัยของ งูคือจะไม่ปล่อยต้องกินให้ได้แม้กระทั่งงูเหลือมงูที่ไม่มีพิษถ้าหากจะกินต้องรัดเหยื่อให้ตาย ขึ้นชื่อว่า งูเป็นสัตว์ที่ฉลาดระวังตัวที่สำคัญมีสัญชาตญาณนักล่าแบบมีสติไม่ใช่คิดจะ ฉกก็ฉกเลย เค้าจะรู้ว่าใครมาบุกรุกพื้นที่ของเค้า คนที่เกิดปีมะเส็งส่วนใหญ่เป็นคนที่นิสัยรักนวลสงวนตัวเย่อหยิ่งจองหองเป็นคนเอาการเอางาน เวลาทำอะไรจะตั้งใจทำเต็มที่เป็นคนมุ่งมั่นมีทิฐิในใจค่อนข้างมากเป็นคนขี้ใจน้อยแต่ไม่ชอบแสดงออกเพราะ ศักดิ์ศรี
เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมากชอบอยู่ในสถานที่สงบสงบที่เป็นธรรมชาติเป็นคนที่พูดจาเชือดเฉือน ไม่ระวังปากถ้าเกลียดใครจะแสดงออกด้วยสีหน้า มักมี ศัตรูมากเพราะเป็นคนที่ทำอะไรก็ดีไปหมดโดดเด่นจนเป็นที่อิจฉาให้เรามองดู เกร็ดของงู ที่มีความสวยงาม มีเสน่ห์น่าหลงใหลแต่ขึ้น ชื่อว่างูเราจะรู้สึกกลัวทันทีนั่นหมายถึงว่า อิจฉาแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวว่างูจะฉกเอาจึงมักโดนใส่ร้าย ป้ายสีจากคนที่ริษยาไกลไกลก็ทำอะไรคนเกิดปีมะเส็งไม่ได้ คนที่เกิดปีมะเส็งส่วนใหญ่เป็นคนไม่ชอบหรือฝักใฝ่การเข้าสังคมนักเพราะชอบอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่ครอง มักชอบไปนู่นมานี่เสมอวัยเด็กลำบากมากอาภัพแต่พอถึงวัยกลางคน ชีวิตเริ่มดีขึ้นและยิ่งคนที่มีความรู้จะประสบ ความสำเร็จเร็วเพราะนิสัยก็คือเป็นคนทะเยอทะยานมุ่งมั่นบาก บั่นสู้ชีวิต ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งมีอำนาจวาสนาจะ ได้เป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงดีเด่นได้รับเกียรติในวงสังคมทั่วไปเพราะเป็นคนโดดเด่นทุกประการ
คนที่เกิดปีมะเส็งโบราณว่าใจร้อนพี่หมอก็ว่าร้อนมากอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายไม่มีเหตุผลทรนงตัวมาก ทำบุญกับใคร ใครมักทวงบุญคุณแต่มีปมด้อย มักพลาดท่าเสียที เพศ ตรงข้ามเสมอแต่ไม่เข็ดหลาบรักใครรักจริงทุ่มเทเกินร้อยเหมือนจะเจ้าชู้ แต่พอมีคู่กลับซื่อสัตย์พอสมควรนอกเสียจากโดนทำร้ายจิตใจ จะเดินจากไป ทันทีเป็นคนคิดเร็วทำเร็วชอบลงมือทำชีวิตมักได้ติดตาม คู่ครองและจะได้ดีเมื่อไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องที่อื่นไม่ต้องเร่ร่อนซัดเซพเนจร ใครได้แฟนเกิดปีมะเส็งช่างโชคดีนัก เพราะปีมะเส็งมีเสน่ห์น่ารักน่าสงสารน่าเอ็นดูอ่อนโยนแต่เราจะต้องอยู่ใต้อำนาจของ งูเพราะหากเราออกนอกลู่นอกทางงูจะฉกเราให้ตายทันที
โบราณว่าคนที่เกิดปีมะเส็งในตอนกลางคืนไม่ค่อยดี เท่าไหร่จะเหนื่อยกายลำบากใจเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงตัวถ้า เกิดกลางวันดีแต่มักมีคนมารบกวนโดยเฉพาะญาติมิตรเพื่อนสนิทหาความเดือดร้อนมา ให้เสมอหมั่นทำบุญสุนทานนั่งภาวนาจิต ค่อยค่อยคิดเพราะมะเส็งเป็นคนฉลาดและล้ำลึกทำอะไรทำจริงไม่ทิ้งกลางคันแน่นอนแต่จะไม่มีสมาธิเพราะ ปัจจัยภายนอกหรือคนมารบกวนทำให้ สิ่งที่จะทำในช่วงนั้นติดขัด หมั่นแผ่เมตตาจิตให้กับคนที่ชอบโกหกแล้วเราจะมีสุขสงบในทุกเรื่องและ แผ่เมตตาจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มา ในรูปแบบญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายและโรคภัยไข้เจ็บเพียงเท่านี้คนที่เกิด ในปีมะเส็งก็จะได้รับในสิ่งที่ตนเองหวังไว้อย่างแน่นอนครับ อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ
5. ปีระกา

ถ้าเรานึกถึงไก่เราจะนึกถึงกลุ่มดาวลูกไก่กันใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงเรื่องความเสียสละ หรือเอาง่ายๆเราอาจจะเคยเห็นแม่ไก่คุ้ยเขี่ยอาหารให้ลูกไก่กิน นั่นคือความรักไก่เกิดมาเพื่อเป็นแม่ครับ และไก่เกิดมาเพื่อเป็นผู้บอกเวลาฉนั้นแล้วคนเกิดปีระกากับไก่จะเหมือนกันตรงไหนบ้างมาดูกันครับ คนเกิดปีระกาเป็นคนพูดจาโผงพางแต่น่าฟังพูดจาตรงตรงแต่จริงใจเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีบางครั้ง พูดไปเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นดันคิด ให้ระวังคำพูดของเรานิดนึงนะครับเพราะเราเป็นคนพูดแบบเสียดแทงหัวใจคนพอสมควร ถ้าพูดดีจะได้ดีเพราะคำพูดครับ เรามีพรสวรรค์ด้านนี้เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ห้ามเอาปากไว้ใช้เพื่อ ด่ากราดคนหรือทำร้ายใครให้เอาไว้ทำมาหากิน ดังเช่นแม่ไก่ที่ชอบหากินทั้งปากทั้งเท้า ค้นเหยื่อให้ลูกกิน จิกข้าวได้แต่ห้ามจิกคน คนเกิดปีระกาเป็นคนฉลาดรอบรู้เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะแต่ไม่ใช่ทางที่จะเอาไปคดโกงคนส่วนใหญ่เป็น ด้านความรัก เป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยคิดร้ายกับใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแต่ชอบให้โอกาสคนมากกว่า คนเกิดปีระกาเป็นคนใจร้อนคิดจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ชอบทำ อะไรซ้ำซากจำเจขี้เบื่อเป็นคนใจแข็งมากเวลาโกรธ ใครเกลียดใครจะแค้นฝังใจอยู่ลึกๆชอบทำอะไรประชดประชันถ้าได้เกลียดคนนั้น
คนเกิดปีระกาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายงๆทั้งในเรื่องการงานและความรักถือว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตพอสมควร ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ไม่ได้กลัว
เพราะชีวิตของปีระกาถูกแล้วที่จะต้องท้าทายเพราะเราเกิดมาเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเอง ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับพรสวรรค์จะไปได้สวยมาก ให้เรามองหาสิ่งที่เราชอบแล้วทำมันให้ดีที่สุด อย่าบอกว่าไม่รู้ว่าชอบอะไรถ้าอยากรู้ว่าชอบอะไรก็ลองมองหนังสือที่เราชอบอ่าน คิดเรื่องที่เราชอบทำ ฟังเพลงที่เราชอบฟัง แล้วเราจะรู้ว่าในชีวิตนี้เรามีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่ ง่ายจะตายครับ ในเรื่องความรักคนเกิดปีระกาหากมีคู่มักจะไม่ค่อยมี ความสุขสักเท่าไหร่เพราะความเอาแต่ใจของตัวเองดื้อดึงจึงทำให้คนรักเบื่อแต่ถ้าเรารู้จักเอา ใจคนรักให้ดีความรักก็จะมีความสุขผู้หญิงเกิดปีระกาส่วน ใหญ่จะเป็นราชินีไร้คู่ผู้ชายก็มักจะไรคู่เช่นกัน ไม่มีคู่แล้วรวยก็ไม่เป็นไรครับทุกวันนี้ซื้อกินได้จ้า แต่ถ้าใครยังอยากมีครอบครัวอยู่ก็ให้ระวังแค่อารมณ์และคำพูดส่วนคน โสดก็หัดมีความอ่อนหวานอ่อนโยนใสใสบ้างจะได้มีความรักแบบในนิยาย เหมือนกับเค้า
สิ่งที่อยากให้ปีระกาทำ ให้ระวังคำพูดมากที่สุดระวังคำพูดจะกลับมาทำร้ายเราคนจะเกลียดเราเพราะเราพูดไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น เลิกเอาแต่ใจตัวเองแล้วให้นึกเสมอว่าเราไม่ได้ เกิดมาดีที่สุดเราเกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุข และยอมรับในตัวตนของเรา ด้านที่ดีคือความเก่งความสามารถไม่ใช่ปากเก่ง ครับ แนะนำให้ทำบุญด้วยการถวายเทียนคู่เติมน้ำมันตะเกียงบ่อยบ่อยนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับธรรมชาติ อยู่ใกล้ใกล้น้ำแต่อย่าไปโดดนะครับให้ไปนั่งดูตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่ต้องการความสุข หรือทุกข์ก็เลือกเอาทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับไม่ใช่ที่ไหน อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ
6. ปีชวด

หรือปีหนูท่านที่เกิดปีชวดอยากให้เราลอง นึกถึงลักษณะนิสัยของหนู หนูจะคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วในการวิ่ง แต่มักจะโดนกับดักเพราะอาหาร เปรียบกับคนก็เหมือนกันคนที่เกิดปีหนูส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเป็นของตัวเองใครพูด อะไรไม่ค่อยฟังดื้อรั้นสะส่วนใหญ่ ในชีวิต มักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
เป็นคนพูดจาเด็ดขาดแต่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบข้อดีเป็นคนที่ทำงาน จริงจังเหมือนกับการวิ่งเพื่อที่จะไปกินอาหารตามลักษณะนิสัยของหนู ความรักก็เช่นกันแต่มักจะเป็นคนไม่ค่อยเอาใจใคร ชอบให้คนมาเอาใจเสียมากกว่า ส่วนใหญ่มักจะไปได้ดีที่อื่นเพราะชอบเดินทางไกลไปโน้นไปนี่ตลอด เมื่ออายุเยอะถึงจะประสบความสำเร็จมั่นคงเพราะมักจิตใจโลเลไม่หยุดนิ่งชีวิตเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
แต่หนูก็มีเสน่ห์ในด้านของคนอุปถัมภ์มากเช่นกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้ปีชวดหรือหนู ทำก็คือการลดอารมณ์ตัวเองลงขอให้ใจเย็นกว่านี้และใส่ใจคนรักให้มาก เพราะครอบครัวคือสถาบันอันมั่นคง และระวังเรื่องการใช้เงินห้ามกู้หนี้ยืมสินเพราะจะไม่รอด ทำอะไรจะต้องรวยด้วยลำแข้งหรือมีคนลงทุนให้ไม่ใช่การหยิบยืมจะต้องได้มาด้วยเสน่หาเท่านั้นครับ ความรักของคนปีชวดจะดีขึ้นหรือเลวลงก็เป็นเพราะนิสัยหรืออารมณ์ของท่านเองไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นครับ อ่านแล้วดี มีดวงโชค ขอให้แชร์เก็บไว้ ขอจงพบความรุ่งเรือง ความสุขสบายในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ

6 ปีนักษัตร ที่จะสุขสบาย ชีวิตช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้น

6 ปีนักษัตร ที่จะสุขสบาย ชีวิตช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้น

Posted by สาระรู้ on Tuesday, 9 October 2018

ที่มา สาระรู้

ฮาทั้งสตู “ลำไย ไหทองคำ” โชว์เต้นยั่วกลางรายการ ทำเอา “บอย-เเจ๊ค” ถึงกับเสียงหลง

0

เจ๊เหมียวมีเรื่องราวที่เป็นกระแสและหลายคนต่างพูดถึงกันอยู่พอสมควรสำหรับรายการ Davinci เกมถอดรหัส ที่มีพิธีกรรายการสุดหล่ออย่าง “บอย ปกรณ์” เเละ “เเจ๊ค เเฟนฉัน” ดำเนินรายการหลัก เเละเทปล่าสุดก็มีเเขกรับเชิญอย่างนักร้องสาวสวยสุดเเซ่บ “ลำไย ไหทองคำ” มาสร้างสีสันให้กับรายการ
เเละเมื่องานนี้ “ลำไย ไหทองคำ” ออกมาโชว์เต้นยั่วกลางรายการ ทำเอา “บอย ปกรณ์ – เเจ๊ค แฟนฉัน” ถึงกับพูดเสียงหลงเลยทีเดียว สวยเเละเซ็กซี่ขนาดนี้ ใครจะไปควบคุมหัวใจได้ล่ะจริงมั๊ยตามเจ๊ไปชมคลิปกันเลยจร้า

บอย ปกรณ์

ถึงกับพูดเสียงหลง

เมื่อ

ลำไย ไหทองคำ

โชว์เต้นยั่วต่อหน้า

ชมคลิป

แจ๊คเมียมา 55555

แจ๊คเมียมา 55555#Davinciเกมถอดรหัส #ch3thailand #jackfanchan #boy_pakorn #น้องรักนักร้อง #ลำไยไหทองคำ

Posted by Davinci เกมถอดรหัส on Tuesday, 9 October 2018

ที่มา เฟชบุ๊ก Davinci เกมถอดรหัส

ไม่น่าเชื่อ “เจ๊น้ำ” เเม่ค้าคนดัง เผยเรื่องบนเตียงกลางรายการ

0

เจ๊เหมียวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักกันดีกับสาวคนนี้และเธอก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่โด่งดังสุดๆในตอนนี้ สำหรับ “เจ๊น้ำ ณัฐนัน” ที่เธอนั้นมีเอกลักษณ์การขายของที่ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตจำนวนมากในโลกโซเชียล เเละล่าสุด “เจ๊น้ำ” ก็ได้ออกมาเล่าเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์
ซึ่งงานนี้เธอยอมรับว่า “เรื่องเซ็กซ์นั้นมันโคตรสำคัญเลย ถ้าใครจะมาเป็นสามีเจ๊คือเซ็กซ์ต้องถึง คือหมายความว่าสะกิดเมื่อไหร่คือต้องได้ ต้องพร้อมทุกสถานการณ์ เจ๊เป็นคนเต็มที่กับเรื่องเซ็กซ์ เเต่ไม่เป็นไรปกติเจ๊ซื้อกินนะ” โอ้ววววว ตอบได้จริงมาก

เผยหมดเปลือก

เจ๊น้ำ เเม่ค้าคนดัง

รับเซ็กส์เป็นเรื่องสำคัญ

ลั่น เจ๊ซื้อกินนะ

อุ๊ต๊ะ!!!

ชมคลิป

Posted by น้ำหอม Madam Fin on Friday, 5 October 2018

ที่มา น้ำหอม Madam Fin

ไม่ต้องลางานแล้ว ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่ “วันเสาร์-อาทิตย์” สอบผ่านรับบัตรได้เลย ดีไปอีก

0

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกรมขนส่งทางบกค่ะ โดยปกติแล้วเวลาที่เรานำไปสอบใบขับขี่เราก็จะต้องไปกันในวันธรรมดาใช่ไหมคะเพราะหน่วยงานราชการส่วนมากก็จะเปิดในวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุด ซึ่งนั่นเราจะทำใบขับขี่ทีนึงก็ต้องรอวันธรรมดา แต่วันนี้เรามีข่าวดีค่ะเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอใบขับขี่ ภาพทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์ ถ้าหากเรานั้นสอบผ่านก็รับใบขับขี่ได้เลย และก็ไม่ต้องรอวันธรรมดา หากอยากรู้รายละเอียดแล้วเราก็ตามมากันเลยค่ะ

รองอธิบดีการขนส่งนั้นได้เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนนั้นจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอใบขับขี่รถยนต์ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยที่เรานั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะ หากใครนั้นผ่านการทดสอบก็จะได้รับใบขับขี่เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตการขับรถในวันราชการ

และในวันเสาร์นั้นก็จะได้ทำการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน 5 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่ให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และก่อนเข้ารับการทดสอบนั้นโดยการสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก็จะทดสอบขับรถในวันอาทิตย์

วันที่ในการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์ก็มีดังนี้ค่ะ

วันที่ 24-25 เดือนมีนาคม

Loading…

วันที่ 28-29 เดือนเมษายน

วันที่ 5-6, 26-27 เดือนพฤษภาคม

วันที่ 23-24 เดือนมิถุนายน

วันที่ 21-22 เดือนกรกฎาคม

วันที่ 25-26 เดือนสิงหาคม

วันที่ 22-23 เดือนกันยายน

วันที่ 27-28 เดือนตุลาคม

วันที่ 10-11, 24-25 เดือนพฤศจิกายน

แต่ทั้งนี้ในเรื่องของสถานที่อบรมและทดสอบแต่ละครั้งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปนะคะ โปรดที่จะตรวจสอบกับส่วนใบอนุญาตขับรถอาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก หรือโทร 02 271 8888 ต่อ 4202-3

ชมคลิป

หนุ่มโชว์ลีลา การเล่น เซิฟบอร์ด ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว ชมคลิป

0

วันนี้ทางทีมงานเราต้องบอกเลยว่าสำหรับที่มีผู้ใช่เฟซบุ๊กชื่อ ตลก เฮฮา ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดเจ๋ง ของหนุ่มคนหนึ่งกำลังโชว์ลีลาการเล่นเซิฟบอร์ด ขณะน้ำในแม่น้ำที่กำลังไหลมาอย่างเร็ว บอกเลยว่าใครเห็นเป็นต้องกลัว

โชว์ลีลาการเล่นเซิฟบอร์ด

ไม่ธรรมดา

เจ๋งมาก

บอกเลยว่าโคตรเก่ง

น่ากลัวไปอีก

หายไปแล้ว

ชมคลิป

ขอบคุณ ตลก เฮฮา

หนุ่มดัดนิสัยสุนัข ชอบคุ้ยขยะเรี่ยราดเต็มถนน แล้วมันจะเข็ดไหม ชมคลิป

0

วันนี้ทางทีมงานเราต้องบอกเลยว่าสำหรับนิสัยของสุนัขที่ชอบซุกซนอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือการชอบคุ้ยขยะ หาอะไรกิน ทำให้ขยะเรี่ยราดตามพื้นไปหมด แล้วเราจะทำยังไงกับมันดี ไปดูคลิปนี้มีคำตอบ หนุ่มเจ้าของสุนัขดุสุนัขเมื่อรู้ว่าคุ้ยขยะจนขยะเต็มถนนไปหมด ก็เลยจับดัดนิสัยให้หลาบจำ

ชอบคุ้ยดีนักใช่ไหม

เก็บเลย

เก็บเข้าถัง

มันสกปรกเข้าใจไหม

อย่าทำอีกทีนี้

ชมคลิป

ขอบคุณ Alicia Keffy